Naujosios kartos namai su senesnės kartos šiltinimo technologija?

Pastaruoju metu spaudoje padaugėjo straipsnių apie pasyvių namų statybą, naudojant naująsias technologijas. Tačiau ar senesnės kartos šiltinimo technologijos yra naujausios ir maksimaliai efektyvios, statant pasyvius namus?

Portale www.kaunodiena.lt publikuotame straipsnyje „Pasyvaus namo šildymas –pigesnis 16 kartų“ (2009-02-27) UAB „Paroc“ rinkodaros direktorė dr. Audronė Endriukaitytė yra visiškai teisi, pagrindine pasyvaus namo prielaida įvardindama sandarumą. Pratęsiant jos mintį, itin svarbu paminėti, jog apšiltinti pasyvų naujosios kartos namą su senesnės kartos šiltinimo technologijjomis yra sudėtinga ir vargu ar ekonomiškai apsimoka.

Be to, daktarė visiškai teisi ir teigdama, jog statybos darbų kokybė yra svarbus veiksnys.
Tačiau aš per 20-ies metų šiltinimo praktiką nemačiau nė vieno namo, kurį statant būtų tinkamai išlaikyti visi techniniai reikalavimai.

Todėl naujosios kartos namai, apšiltinti net ir storiausiu senesnės kartos šiltinimo medžiagų sluoksniu, nėra pakankamai sandarūs ir reikalauja papildomų sandarumo užtikrinimo priemonių, reikalaujančių aukštos darbuotojų kvalifikacijos, sandarumo reikšmės supratimo ir stropumo bei sąžiningumo.
Šių savybių deficitas statyboje lemia, kad tokiais būdais sandarumo siekti tampa tiesiog ekonomiškai nenaudinga.

Teoriniai skaičiavimai praktikoje neveikia

Teoriškai atlikę įvairius skaičiavimus mokslininkai ir inžinieriai surado būdą sandarumui užtikrinti, tačiau, naudojant senesnės kartos šiltinimo technologiją, tai įgyvendinti yra sudėtinga dėl žmogiškojo faktoriaus.

Antikondensacinės plėvelės, ventiliaciniai sluoksniai, vėją izoliuojančios papildomos priemonės, šiltinimo medžiagos lakštų sandūrų perdengimai, garo izoliacija – tai priemonės, suprantamos tik aukštos kvalifikacijos projektuotojams, konstruktoriams, inžinieriams. Deja, šių priemonių reikšmė paprastiems statybininkams, atliekantiems šiltinimo darbus objekte, dažniausiai nesuprantama, o todėl ir nerūpi. Jie žino, kad visur turi būti šiltinimo medžiagos, ir tai dažniausiai įvykdo, tačiau kokia šiltinimo darbų atlikimo kokybė?

Sandarus Namas
Namas apšiltintas naudojant tradicine senesnės kartos šiltinimo technologiją

Taigi, naujosios kartos name, apšiltintame senesnės kartos šiltinimo technologijos pagalba, sandarumo problemos pilnai neišsprendžiamos, arba tai per brangu.

Koks didžiausias trūkumas, statant naujos kartos namus ir naudojant senesnės kartos šiltinimo technologiją?

Pačios senesnės kartos šiltinimo medžiagos nesugeba sulaikyti konvekcijos būdu pernešamos šilumos. Todėl mokslininkai ir turėjo nemažai pasukti galvas, kad sukurti papildomas sandarumo užtikrinimo priemones. Bet ir jų pagalba užtikrinti namo sandarumą daugeliui statybininkų yra per sudėtingas uždavinys. Šiluma prarandama su šiltu oru per plėvelių sandūras, nesandariai apšiltintas kertes, kampus ir kitas sudėtingesnės formos konstrukcijų vietas.

Todėl praktikoje, apšiltinus namą senesnės kartos šiltinmo technologijų pagalba, sandarumas dažnai būna apgailėtinas. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti 2005-aisiais metais Klaipėdos rajone pastatytą naujų namų kompleksą Kalotėje.

Jau 2003-iaisiais metais arktinėje Kanados dalyje esančiame miestelyje Nunavut (amžinojo įšalo zona, žiemą temperatūra siekia iki – 60º C) pastatytas energiškai efektyvus namas, kurio šilumos izoliacijos sluoksnis sienose – 10 cm, lubose ir grindyse – 15 cm. Tai padaryta naudojant naujosios kartos sandariojo šiltinimo technologiją.

Palyginkime tai su šiandien Lietuvoje reikalaujamais senesnės kartos šiltinimo medžiagų storiais, siekiančiais net 30-40 cm, kuriuos dar labiau norima storinti.

Tačiau , jeigu šiltinimui bus naudojama naujosios kartos šiltinimo technologija, reikės ne storinti, o ploninti.

Sprendimas – energiškai efektyvaus namo statybai naudoti naujosios kartos šiltinimo technologiją

Naujosios kartos energiškai efektyvaus namo šiltinimo kaina turėtų būti analogiška įprasto namo šiltinimo kainai. Deja, kainos gerokai skiriasi, nes namo šilumos taupymo efektyvumą bandoma didinti nesandarios šiltinimo medžiagos storio didinimo sąskaita.

Todėl senesnės kartos šiltinimo mineralinėmis vatomis ir putų polistirolu technologijos, neužtikrinančios konstrukcijų sandarumo, tuoj taps praeitimi, jei nebus surastos paprastos, nebrangios ir efektyvios sandarumo užtikrinimo priemonės.

Natūralu, kad dabartinė šiltinimo karta prieš 30 metų išstūmė senosios kartos šiltinimą pjuvenomis , spaliais, durpėmis bei šlaku.
Taip ir naujoji sandaraus šiltinimo karta išstums esamą nesandarųjį šiltinimą.

Prasideda naujosios kartos namų statybos era

Šiandien Lietuvoje, pradėjus naudoti naujosios kartos sandariojo šiltinimo technologiją, prasideda naujosios kartos namų statybos era. Todėl neabejoju, kad ateityje visi namai jau bus šiltinami, naudojant tą technologiją, kuri leis greičiau, paprasčiau ir pigiau užtikrinti ilgalaikį apšiltintų konstrukcijų sandarumą ir pakankamą šiluminę varžą.

Juk šiltas ir ekonomiškas būstas šiandien – ne prabanga, o būtinybė.

404