Interviu

Žymiausių Lietuvos mokslininkų, ekspertų, architektų nuomonės apie sandarumą ir sandarųjį šiltinimą

Šiuo videointerviu aš pradedu seriją publikacijų apie tai, ką vedantieji Lietuvos mokslininkai, ekspertai, architektai ir konstruktoriai mano apie pastatų sandarumą ir naujosios kartos šiltinimą.

Česlovas Ignatavičius – technikos mokslų daktaras, mokslininkas, VGTU docentas, nepriklausomas statinių ir jų projektų ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą.

10:00 min.


Tęsiu nuomonių apie sandarumą ir naująją šiltinimo kartą tyrimą. Pristatau antrąjį interviu.

Ką apie pastatų sandarumą ir trečiosios kartos šiltinimą mano vienas žymiausių Europoje statybinių medžiagų ir technologijų specilistų prof. Albinas Gailius?

Prof. Albinas Gailius – technikos mokslų daktaras, VGTU Statybinių medžiagų katedros profesorius, Europos Komisijos XII Generalinio Direktorato “Science, Research and Development” ekspertas vertintojas, nuo 1998 m. LR Aplinkos ministerijos atestuotas ekspertas.

8:37 min.


Ką apie pastatų sandarumą ir naujosios kartos pastatų šiltinimą mano žinomiausi Lietuvos architektai? Žiūrėkite kitus šios temos interviu.

Gintautas Blažiūnas  architektas, projektų vadovas, UAB “Vilniaus archprojektas” direktorius, ilgus metus vadovavęs Lietuvos Architektų sąjungai .

8:08 min.


Algimantas Kančas (mūsų atmintyje likęs) vienas žymiausių Lietuvos architektų, daugelio išskirtinių pastatų Lietuvoje ir užsienyje projektų autorius.

2:44 min.


Gintaras Klimavičius – VGTU docentas, dėstytojas, architektas

2:36 min.

404