Nuo ko pradėti žygį į šiltą ir ekonomišką gyvenimą?

Tik kokybiškomis šiltinimo medžiagomis ir profesionalų apšiltinti namai bus šilti

Ar Jūsų namo šildymo išlaidos Jus tenkina?

O kokios jos bus už dviejų mėnesių?

Stiprėjant krizinėms nuotaikoms, energetiniai resursai tikrai nepigs. Norint gyventi ekonomiškiau, tuo reikia pasirūpinti jau dabar.

Skaičiuojantys savo pinigus ir norintys gyventi ne tik ekonomiškai, bet ir šiltai, turėtų nuosekliai atlikti šiuos žingsnius:

Pirmas žingsnis – nustatykite pagrindines šilumos nuostolių priežastis.

Norint nugalėti priešą, reikia jį pažinti.
Patikimiausias būdas, duodantis akivaizdžiausią rezultatą – pastato termovizinė analizė. Termovizinės nuotraukos nedviprasmiškai parodys, per kur „išgaruoja“ Jūsų pinigais sukurta šiluma.

Antras žingsnis – pasinaudokite profesionalių, šiltinimo principus suprantančių, specialistų konsultacija.

Dar geriau, jeigu būtent jie ir atliktų šilumos išsaugojimo efektyvumo analizę, nustatytų „ligą“ ir „išrašytų vaistus“. Sutaupytumėte ir laiko ir pinigų.

Trečias žingsnis – pasirinkite šiltinimo medžiagą ir technologiją.

Pasirinkimas priklauso nuo problemų, dėl kurių namas praranda šilumą.

Dažniausios priežastys – namų stogų, lubų sienų ir grindų nesandarumas, todėl pagrindinė šiltinimo technologijos užduotis – namą padaryti sandariu. Medžiaga turi sustabdyti šilto oro nutekėjimą per apšiltintas konstrukcijas, bet leisti joms „kvėpuoti“, t. y. pašalinti iš savęs drėgmę. Atkreipkite dėmesį į medžiagos degumą, ekologiškumą bei ilgaamžiškumą.

Ketvirtas žingsnis – pasirinkite rangovą.

Šis žingsnis pats atsakingiausias.

Daugelis įmonių kriziniu laikotarpiu tesugeba konkuruoti kaina, o tai, aišku, mažina pajamas ir verčia mažinti išlaidas. Mažėjant atlyginimams patyrusių darbuotojų vietą užima pigi darbo jėga, kas sąlygoja didėjantį klaidų ir nuolat mažėjantį klientų skaičių.

Nepakliūkite į didelių pažadų už mažą kainą spąstus.

Čia reikia įvertinti įmonės patirtį pastatų šiltinimo srityje ir įmonės darbuotojų kvalifikaciją. Geriausiai tai parodo darbuotojų darbo stažas šiose pareigose ir ankstesnių įmonės klientų atsiliepimai.

Nesidrovėkite paprašyti darbuotojų darbo pažymėjimų. Jų neturėjimas signalizuoja apie įmonės požiūrį į darbuotojų darbo drausmę ir kultūrą, kas gali atsiliepti ir darbų kokybei.

Būtina iš anksto patikrinti dokumentus, įrodančius technologijos ir medžiagų tinkamumą pasirinktiems darbams. Asmeniškai patikrinkite medžiagos sertifikatą, kokybės atitikties deklaraciją ir garantijos sertifikatą. Visuose šiuose dokumentuose turi atsispindėti trečiame žingsnyje įvardintos reikalingos medžiagos savybės.

Taip pat svarbus yra ir darbų greitis bei kainos ir kokybės santykis.

Penktas žingsnis – kontroliuokite rangovo darbą.

Kontroliuokite laisvai ir atvirai.

Jei pasirinkote rimtą rangovą, jis pasirūpins, kad Jums nuolat būtų aišku, kas šiuo metu daroma ir koks bus rezultatas. Rangovo darbuotojai turi ne vengti užsakovo kontrolės, o palaikyti jo norą viską žinoti ir suprasti.

Jeigu apžiūrėsite kiekvieno etapo darbą, nebus painumų priimant galutinį rezultatą.
Garantinius dokumentus reikia patikrinti prieš atsiskaitant su rangovu. Juos saugoti patartina kartu su būsto nuosavybės dokumentais.

Tad ką pasirinksite – pinigų už šildymą švaistymą ar protingą sprendimą?

404