Sandarios ir šiltos grindys – jaukumo pagrindas

Ar bandėte kada nors pirtyje laikyti kojas šaltame vandenyje? Net aukštoje temperatūroje kūnas niekaip nesušyla, jei kojos šaltos.

Daugelyje senesnės kartos namų grindys nešiltintos, o po grindų dangomis yra tušti oro tarpai. Atrodytų, tai lyg ir neblogai. Juk oras – viena iš geriausiai šilumą izoliuojančių medžiagų.

Tai tampa teisybe tik tada, kai oras yra nejudantis, t.y., gavęs šilumą, jis negali pabėgti, o gavęs šaltį – negali jo įnešti į patalpas.

Kas gi vyksta grindyse su oro tarpais?

Jau žinome, kad šiltas oras kyla į viršų ir konvekcijos pagalba stengiasi išsiveržti iš patalpų per įvairius nesandarumus viršuje. Net sandariai apšiltinus viršutines atitvaras, šiltas oras randa išeitį – vėdinimo angas.

Natūralaus vėdinimo angų oro ištraukimo pajėgumas visada viršija kvėpavimui reikalingo oro kiekius, todėl oras į patalpas įtraukiamas ne tik per tam skirtas orlaides, bet ir per įvairius nesandarumus išorinėse atitvarose, tarp jų ir grindyse.

Šaltas oras visada stovi apačioje, prie grindų, todėl grindys nesandariame būste visada šaltos ir nejaukios. Dažnai šį neigiamą efektą dar sustiprina vėjas, prievarta įpūsdamas šaltą orą per įvairius nesandarumus po grindimis.
Tikrai nejauku…

Ką daryti?

Reikia šiltinti grindis.

Grindų šiltinimas turi du tikslus – sustabdyti šalto oro įsiurbimą ir padaryti grindų paviršių šiltą.

Pasitelkus sandaraus šiltinimo technologiją, abi šias užduotis galima išspręsti vienu metu.
Šiltinimo medžiagos sandarumas ir puikus sukibimas su šiltinamais paviršiais nepraleis į vidų šalto oro, o gera šiluminė varža užtikrins komfortabilią grindų paviršiaus temperatūrą.

Paprasčiausia tai atlikti įrengiant naujas grindis.

O ką daryti, kai po senomis grindimis yra tuščias oro tarpas, o grindų dangos pakelti praktiškai neįmanoma (pvz., parketo)?

Kaip išspręsti šią problemą?

Naujausia sandaraus šiltinimo technologija leidžia sandariai užpildyti visus tuščius tarpus po grindimis, praktiškai nepakenkiant jų dangai.

Tam dangoje kas 50 cm gręžiamos tik 6 mm skersmens skylutės, per kurias įpurškiama ypač sandarios ir šiltos termoputos. Skylutes užtaisius mediniais kaišteliais, jos praktiškai tampa mažai pastebimos.

Kad grindų paviršius taptų šiltas, šiltinimo medžiaga turi prisiglausti prie grindų dangos, todėl oro tarpai turi būti užpildyti pilnai. Juolab, kad grindų sandaraus šiltinimo technologija nepalieka kitokių galimybių.

Po grindimis esant didesniems oro tarpams, kartais atrodo, kad šiltinti brangoka.

Bet taip atrodo tik tol, kol nepaskaičiavome, kiek šilumos prarandame dėl nesandarių grindų. Sandaraus šiltinimo efektyvumas pranoksta visus lūkesčius.

PAPILDYMAS 2019 m.
Deja, ši technologija Lietuvoje išsilaikė gana neilgai. Mat paklausa tuštiems oro  tarpams po įrengtomis grindimis užpildyti Lietuvoje tikrai nedidelė, palyginus su šiltinimo ant paviršių poreikiu, o ir medžiagos šioms šiltinimo rūšims visiškai skiriasi. Todėl vienų medžiagų išleidimas iš įrangos, jos praplovimas ir kitų medžiagų užpylimas sudaro per dideles išlaidas, kad tokio šiltinimo kaina būtų priimtina rinkoje.
Taigi, sandaraus šiltinimo rangovai atsisakė šios veiklos. Todėl šiuo metu rinkoje nebeliko technologijos, pilnaverčiai užpildančios tarpus po įrengtomis grindimis, jų neardant.

404